Ετικέτα: chatGPT

“Συνέντευξη” Διατροφής με το ChatGPT

Παρακάτω ακολουθεί ο διάλογος με την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT. Οι απαντήσεις έχουν παρατεθεί όπως ακριβώς δόθηκαν. Η αρχική προσπάθεια έγινε στα Ελληνικά αλλά η εφαρμογή πρέπει ακόμα να εκπαιδευτεί ώστε να είναι πιο κατανοητή στη γλώσσα μας. Hi! Would you like to tell me a few things about yourself?…